Απορριπτέες φωτογραφίες
Εδώ είναι οι τελευταίες 20 εικόνες που απορρίφθηκαν.
#1
offline pfl
27.04.2017 - 16:48
Η φωτογραφία πρέπει να είναι σε κάθετη θέση
#2
offline ghostdawg
27.04.2017 - 16:48
Δεν υπάρχει άνθρωπος στην φωτογραφία
#3
offline ghostdawg
27.04.2017 - 16:48
Η φωτογραφία πρέπει να είναι σε κάθετη θέση
#4
offline peppas
17.04.2017 - 13:14
Δεν υπάρχει άνθρωπος στην φωτογραφία
#5
offline panagos75
10.04.2017 - 18:04
Δεν υπάρχει άνθρωπος στην φωτογραφία
#6
offline AFRULLINI
10.04.2017 - 00:23
Γράψε ή σημείωσε ποιος/α είσαι από όλους
#7
offline pyrgioths
10.04.2017 - 00:22
Η φωτογραφία πρέπει να είναι σε κάθετη θέση
#8
offline pyrgioths
10.04.2017 - 00:22
Η φωτογραφία πρέπει να είναι σε κάθετη θέση
#9
offline katerinaV
07.04.2017 - 12:06
Δεν υπάρχει άνθρωπος στην φωτογραφία
#10
offline Perierge
06.04.2017 - 15:34
Δεν υπάρχει άνθρωπος στην φωτογραφία
#11
offline jiannhs
05.04.2017 - 16:29
Υπερ-επεξεργασμένες φωτογραφίες
#12
offline jiannhs
05.04.2017 - 16:29
Υπερ-επεξεργασμένες φωτογραφίες
#13
offline agapo
05.04.2017 - 14:07
Κακή ποιότητα ή πολύ μικρή φωτό
#14
offline astypalea1960
04.04.2017 - 19:46
Ναρκωτικά, αλκοόλ ή κάπνισμα
#15
offline mariw
04.04.2017 - 19:44
Παιδική φωτογραφία ή λάθος ηλικία
#16
offline djkey
03.04.2017 - 21:34
Επαναλαμβανόμενη φωτογραφία
#17
offline DEANOS
03.04.2017 - 18:18
Επαναλαμβανόμενη φωτογραφία
#18
online deeI73
03.04.2017 - 18:17
Η φωτογραφία πρέπει να είναι σε κάθετη θέση
#19
online deeI73
03.04.2017 - 18:17
Η φωτογραφία πρέπει να είναι σε κάθετη θέση
#20
offline ELEUTERIA
03.04.2017 - 18:17
Δεν υπάρχει άνθρωπος στην φωτογραφία