Απορριπτέες φωτογραφίες
Εδώ είναι οι τελευταίες 20 εικόνες που απορρίφθηκαν.
#1
offline episkoph
22.04.2018 - 00:48
Δεν υπάρχει άνθρωπος στην φωτογραφία
#2
offline Maria77
22.04.2018 - 00:48
Δεν υπάρχει άνθρωπος στην φωτογραφία
#3
offline kwstas
20.04.2018 - 00:37
Δεν υπάρχει άνθρωπος στην φωτογραφία
#4
offline kwstas
20.04.2018 - 00:37
Δεν υπάρχει άνθρωπος στην φωτογραφία
#5
offline kwstas
20.04.2018 - 00:37
Δεν υπάρχει άνθρωπος στην φωτογραφία
#6
offline ASYMAZEYTOS
20.04.2018 - 00:36
Γράψε ή σημείωσε ποιος/α είσαι από όλους
#7
offline episkoph
18.04.2018 - 01:27
Άτομο ή το πρόσωπο του δεν είναι εμφανή
#8
offline alich557
16.04.2018 - 15:27
Άτομο ή το πρόσωπο του δεν είναι εμφανή
#9
offline xristosapoathin
14.04.2018 - 17:35
Κακή ποιότητα ή πολύ μικρή φωτό
#10
offline litsa81
14.04.2018 - 17:34
Φωτογραφία ή σχόλιο ακατάλληλα για το ωραια.gr
#11
offline Martha90
11.04.2018 - 16:26
Επαναλαμβανόμενη φωτογραφία
#12
offline Martha90
11.04.2018 - 16:25
Επαναλαμβανόμενη φωτογραφία
#13
offline Martha90
11.04.2018 - 16:25
Επαναλαμβανόμενη φωτογραφία
#14
offline Martha90
11.04.2018 - 16:25
Επαναλαμβανόμενη φωτογραφία
#15
offline Martha90
11.04.2018 - 16:25
Επαναλαμβανόμενη φωτογραφία
#16
offline Oxana25
11.04.2018 - 16:24
Φωτογραφία ή σχόλιο ακατάλληλα για το ωραια.gr
#17
offline Oxana25
11.04.2018 - 16:24
Φωτογραφία ή σχόλιο ακατάλληλα για το ωραια.gr
#18
offline Oxana25
11.04.2018 - 16:24
Φωτογραφία ή σχόλιο ακατάλληλα για το ωραια.gr
#19
offline annamaria23
11.04.2018 - 16:24
Η φωτογραφία πρέπει να είναι σε κάθετη θέση
#20
offline marios83
11.04.2018 - 16:24
Ναρκωτικά, αλκοόλ ή κάπνισμα