Απορριπτέες φωτογραφίες
Εδώ είναι οι τελευταίες 20 εικόνες που απορρίφθηκαν.
#1
offline aki
23.06.2017 - 17:28
Υπερ-επεξεργασμένες φωτογραφίες
#2
offline vasilis512
19.06.2017 - 15:02
Επαναλαμβανόμενη φωτογραφία
#3
offline pantremenos23
19.06.2017 - 00:10
Ναρκωτικά, αλκοόλ ή κάπνισμα
#4
offline pantremenos23
19.06.2017 - 00:10
Δεν υπάρχει άνθρωπος στην φωτογραφία
#5
offline sonissalau
19.06.2017 - 00:10
Δεν υπάρχει άνθρωπος στην φωτογραφία
#6
offline Rakan
18.06.2017 - 12:03
Δεν υπάρχει άνθρωπος στην φωτογραφία
#7
offline Rakan
18.06.2017 - 12:03
Γράψε ή σημείωσε ποιος/α είσαι από όλους
#8
offline Rakan
18.06.2017 - 12:03
Γράψε ή σημείωσε ποιος/α είσαι από όλους
#9
offline rosemary
17.06.2017 - 20:33
Κακή ποιότητα ή πολύ μικρή φωτό
#10
offline apodix
17.06.2017 - 11:01
Δεν υπάρχει άνθρωπος στην φωτογραφία
#11
offline nikosmpakas
17.06.2017 - 01:37
Ναρκωτικά, αλκοόλ ή κάπνισμα
#12
offline arkudos
16.06.2017 - 20:13
Άτομο ή το πρόσωπο του δεν είναι εμφανή
#13
offline FBpanosanastopo
14.06.2017 - 19:16
Δεν υπάρχει άνθρωπος στην φωτογραφία
#14
offline Siak
14.06.2017 - 19:16
Γράψε ή σημείωσε ποιος/α είσαι από όλους
#15
offline Siak
14.06.2017 - 19:15
Γράψε ή σημείωσε ποιος/α είσαι από όλους
#16
offline elatwrabre
12.06.2017 - 18:41
Δεν υπάρχει άνθρωπος στην φωτογραφία
#17
offline Vanesaki31
11.06.2017 - 18:37
Φωτογραφία αγνώστου
#18
offline aggelos123
07.06.2017 - 07:44
Άτομο ή το πρόσωπο του δεν είναι εμφανή
#19
offline aggelos123
07.06.2017 - 07:44
Άτομο ή το πρόσωπο του δεν είναι εμφανή
#20
offline Hamilton
06.06.2017 - 14:17
Η φωτογραφία πρέπει να είναι σε κάθετη θέση