Απορριπτέες φωτογραφίες
Εδώ είναι οι τελευταίες 20 εικόνες που απορρίφθηκαν.
#1
offline stschmk
16.07.2018 - 00:07
Φωτογραφία αγνώστου
#2
offline Kiriaki
11.07.2018 - 19:29
Η φωτογραφία πρέπει να είναι σε κάθετη θέση
#3
offline dimitris32
11.07.2018 - 19:29
Η φωτογραφία πρέπει να είναι σε κάθετη θέση
#4
offline dimitris32
11.07.2018 - 19:29
Η φωτογραφία πρέπει να είναι σε κάθετη θέση
#5
offline dimitris32
11.07.2018 - 19:28
Η φωτογραφία πρέπει να είναι σε κάθετη θέση
#6
offline giwrgos466
06.07.2018 - 23:08
Η φωτογραφία πρέπει να είναι σε κάθετη θέση
#7
offline Isxyros
04.07.2018 - 23:36
Άτομο ή το πρόσωπο του δεν είναι εμφανή
#8
offline Akis2
04.07.2018 - 23:36
Ναρκωτικά, αλκοόλ ή κάπνισμα
#9
offline bangos
04.07.2018 - 23:36
Άτομο ή το πρόσωπο του δεν είναι εμφανή
#10
offline FialaR42
04.07.2018 - 23:35
Κακή ποιότητα ή πολύ μικρή φωτό
#11
offline FialaR42
04.07.2018 - 23:35
Κακή ποιότητα ή πολύ μικρή φωτό
#12
offline FialaR42
04.07.2018 - 23:35
Κακή ποιότητα ή πολύ μικρή φωτό
#13
offline pon
04.07.2018 - 23:34
Δεν υπάρχει άνθρωπος στην φωτογραφία
#14
offline djgeorginio
04.07.2018 - 23:33
Γράψε ή σημείωσε ποιος/α είσαι από όλους
#15
offline jim0987
04.07.2018 - 23:33
Φωτογραφία ή σχόλιο ακατάλληλα για το ωραια.gr
#16
offline jessiv
04.07.2018 - 23:32
Φωτογραφία αγνώστου
#17
offline tego25
30.06.2018 - 20:45
Η φωτογραφία πρέπει να είναι σε κάθετη θέση
#18
offline nikolas77
30.06.2018 - 20:44
Δεν υπάρχει άνθρωπος στην φωτογραφία
#19
offline anaLisah7
30.06.2018 - 20:44
Άτομο ή το πρόσωπο του δεν είναι εμφανή
#20
offline anaLisah7
30.06.2018 - 20:44
Άτομο ή το πρόσωπο του δεν είναι εμφανή