Κανόνες και Όροι Χρήσης

Όλοι όσοι εγγράφονται ως χρήστες του ωραία.gr γνωρίζουν, συμφωνούν και ενεργούν σύμφωνα με τους όρους χρήσης του ωραία.gr.

Όροι χρήσης του ωραία.gr

Οι υπηρεσίες του wraia.gr διαθέτονται δωρεάν (πλην προσθέτων υπηρεσιών) και χρησιμοποιούνται «ως έχουν». Οι ιδιοκτήτες του ωραία.gr δεν φέρουν ευθύνη για πιθανές συνέπειες που ίσως προκύψουν από την χρήση της ιστοσελίδας. Οι ιδιοκτήτες του ωραία.gr διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλουν τους όρους χρήσης της τοποθεσίας κατά το αναγκαίο, παρουσιάζοντας τις μεταβολές στην παρούσα σελίδα.

Παρακαλούνται όσοι δεν συμφωνούν με τους όρους χρήσης του wraia.gr να μην χρησιμοποιήσουν την τοποθεσία. Κάθε ζημιά που προκαλείται παραβιάζοντας τους όρους είναι στην πλήρη υπευθυνότητα του παραβιάζοντα. Δεν θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων αν ο λογαριασμός του χρήστη μπλοκαριστεί. Το ωραία.gr μπορεί επίσης να μπλοκάρει τα εικονικά χρήματα συνολικά στον λογαριασμό του χρήστη αν χρειαστεί.

Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες του ωραία.gr δεν επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες σε κάποιον χρήστη, μπορούν να μπλοκάρουν τον λογαριασμό του χωρίς υποχρέωση δικαιολόγησης.

Απαγορεύεται η χρήση προσωπικών δεδομένων που δεν σου ανήκουν στο προφίλ σου. Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα ενός και μόνο λογαριασμού. Επαναλαμβανόμενοι λογαριασμοί θα μπλοκάρονται χωρίς προειδοποίηση.

Απαγορεύεται η αποστολή αλυσίδων γραμμάτων και κάθε είδους διαφημιστικών μηνυμάτων, δημοσίων σχολίων, φόρουμ ή τον λογαριασμό/προφίλ σου. Παρακαλείστε να ειδοποιείτε τους moderators αποστέλλοντας τα παράπονα σας για τέτοιες περιπτώσεις, συνάπτοντας αντίγραφο του γράμματος που πήρατε, με το όνομα του αποστολέα και τον χρόνο αποστολής ή όποιο άλλο τεκμήριο υπάρχει.

Απαγορεύονται τα απειλητικά, προσβλητικά ή άσεμνα περιεχόμενα σε forums, σε προσωπικά μηνύματα, σε σχόλια φωτογραφιών ή σε ονόματα χρηστών του wraia.gr. Απαγορεύεται επίσης η διακίνηση θρησκευτικών πιστεύω, ρατσιστικής προπαγάνδας ή άλλων ανήθικων και παράνομων δραστηριοτήτων. Όταν επικοινωνείτε με άλλους χρήστες, μέσω του wraia.gr, πρέπει να είστε ευγενικοί. Η επανειλημμένη παραβίαση των κανόνων αυτών επιφέρει αποκλεισμό απο το site.

Απαγορεύεται η βαθμολόγηση φωτογραφιών, επίσκεψη προφίλ κ.ο.κ χρησιμοποιώντας προγράμματα ή scripts.

Απαγορεύεται το άνοιγμα λογαριασμών άλλων χρηστών ή η παρενόχληση της ιδιωτικότητας των χρηστών του ωραία.gr κατά κάποιο άλλο τρόπο, αφαιρώντας το δικαίωμα τους να χρησιμοποιούν το site με άνεση.

Σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων, και ανάλογα την σοβαρότητα, ο υπαίτιος θα τιμωρείται. Για μικρές και ακούσιες παραβιάσεις ο moderator μπορεί να δώσει απλώς μια προειδοποίηση. Δεν μπορείτε να διαμαρτυρηθείτε κατά της προειδοποίησης από τον moderator, οι αποφάσεις των moderator είναι απόλυτες και αμετάκλητες. Σε σοβαρότερες περιπτώσεις θα μπλοκάρεται ο λογαριασμός χωρίς προειδοποίηση.

Κανόνες επεξεργασίας στοιχείων

Αποδοχή των συγκεκριμένων κανόνων σημαίνει ότι ο χρήστης έχει δώσει άδεια στους ιδιοκτήτες του ωραία.gr να επεξεργάζονται πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί από τον χρήστη στο ωραία.gr, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών και άλλων προσωπικών δεδομένων:
  • 1. για την παροχή υπηρεσιών από τους ιδιοκτήτες του ωραία.gr
  • 2. για εξυπηρέτηση και μάρκετινγκ από από τους ιδιοκτήτες του ωραία.gr, συμπεριλαμβανομένων την προσφορά πιο προσωπικών, άνετων και πρωτοπόρων λύσεων από τους ιδιοκτήτες και μέσω συνεργατών του ωραία.gr
  • 3. για άλλους σκοπούς του ωραία.gr εφόσον η χρήση των στοιχείων και φωτογραφιών των χρηστών δεν είναι ενάντια στους γενικούς κανόνες σύμφωνα με τον Εστονικό νόμο.

Κατά τη χρήση μιας υπηρεσίας ή λειτουργίας του ωραία.gr, που προϋποθέτει την χρήση στοιχείων του χρήστη από τρίτο πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων εταιριών εκτός των ιδιοκτητών του ωραία.gr), το οποίο σχετίζεται στην αγορά της συγκεκριμένης υπηρεσίας, ο χρήστης έχει συμφωνήσει εκ των προτέρων για την παράδοση των προσωπικών του στοιχείων ή φωτογραφιών που χρειάζονται για τη χρήση της υπηρεσίας. Αν ο χρήστης αρνηθεί την παράδοση των στοιχείων, αυτό θεωρείται ως αίτημα για αποποίηση χρήστης της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Οι ιδιοκτήτες του ωραία.gr εγγυώνται ότι δεν θα δημοσιεύσουν τις φωτογραφίες και άλλα προσωπικά στοιχεία του χρήστη σε διαδυκτιακά ή μη δημοσιεύματα που παραβιάζουν τον Εστονικό νόμο.

Αποδοχή των κανόνων αυτών δίνει άδεια στους ιδιοκτήτες του ωραία.gr να στέλνουν ανακοινώσεις και διαφημίσεις του ωραία.gr ή συνεργατών στο ωραία.gr γραμματοκιβώτιο στη διεύθυνση email του χρήστη.

Οι ιδιοκτήτες του ωραία.gr εγγυώνται ότι δεν θα προωθήσουν τα στοιχεία, τις διευθύνσεις email ή τις φωτογραφίες των χρηστών σε τρίτους (εξαιρουμένων των εταιριών Rate Solutions και Estonian Telecom), για λόγους που δεν συμπεριλαμβάνονται στους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς (2).

Κανόνες για προσθήκη φωτογραφιών

Οι φωτογραφίες που θέλεις να προσθέσεις πρέπει να είναι σε JPG format, χωρίς περιθώρια (λευκά περιθώρια από τον scanner απαγορεύονται) να έχουν μεγάλο μέγεθος και πρέπει να τοποθετούνται κάθετα.

Τα πρόσωπα των φωτογραφιών πρέπει να είναι ευκρινώς ορατά. Το πρόσωπο πρέπει να είναι σε πρώτο πλάνο. Ομαδικές φωτογραφίες, π.χ. με 15 άτομα είναι ανάρμοστες προς τον κανόνα αυτό. Πριν την προσθήκη της φωτογραφίας βεβαιωθείτε ότι η ποιότητα και μέγεθός της είναι ΟΚ. Πολύ μικρές, θολές ή ασαφείς φωτογραφίες θα απορρίπτονται απο τον moderator.

Αν υπάρχουν περισσότερα άτομα στην φωτογραφία, τότε ο ιδιοκτήτης της πρέπει να υποδείξει ποιος είναι με ένδειξη επί τις φωτογραφίας ή κάτω από αυτή. Αν είναι αντιληπτό ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της φωτογραφίας απλά κοιτάζοντας την ή το όνομα της, τότε προβληθήκατε κατά τον σωστότερο τρόπο. Το όνομα της φωτογραφίας μπορεί να είναι και στα αγγλικά.

Πορνογραφικές ή ερωτικές φωτογραφίες απαγορεύονται. Φωτογραφίες εντελώς γυμνές ή μόνο με εσώρουχα δεν επιτρέπονται. Οι moderator αποφασίζουν τι είναι πορνογραφική/ερωτική φωτογραφία και τι όχι. Άσεμνες ή βλάσφημες φωτογραφίες και ονόματα φωτογραφιών απαγορεύονται. Απαγορεύονται φωτογραφίες που εγείρουν ρατσισμό, απειλή ή βία, συμπεριλαμβανομένων και των φωτογραφιών με όπλα.

Απαγορεύονται φωτογραφίες που δείχνουν χρήση ναρκωτικών, αλκοόλ ή καπνού. Ο moderator μπορεί να απορρίψει φωτογραφία όπου τα άτομα είναι προφανώς μεθυσμένα, οπού το τσιγάρο είναι το κύριο αντικείμενο. Το ίδιο αν η φωτογραφία ή το όνομά της προτρέπουν στην χρήση αλκοόλ / τσιγάρων. Το φύλλο τις κάνναβης και ο ναργιλές επίσης θεωρούνται σύμβολα ναρκωτικών.

Φωτογραφίες παιδιών 0-6 χρονών απαγορεύονται. Παιδική φωτογραφία θεωρείται και η φωτογραφία ενός χρήστη 25 χρονών, όταν αυτός ήταν 9 χρονών. Η φωτογραφία πρέπει να αντιπροσωπεύει ηλικιακά τον χρήστη. Η φωτογραφία είναι αποδεχτή εαν η διαφορά είναι λίγα χρόνια. Αν ο χρήστης είναι 11 χρονών τότε μια φωτογραφία που φαίνεται 9 χρονών είναι αποδεκτή. Εαν ο χρήστης είναι 40 χρονών και η φωτογραφία τον δείχνει 30 τότε δεν είναι αποδεκτή.

Απαγορεύονται φωτογραφίες που περιέχουν διαφημίσεις επʼ αυτών ή στο όνομά τους. Επίσης αν περιέχουν λογότυπα εταιριών ή κατασκευαστών φωτογραφιών (περιλαμβανομένων εταιριών εμφάνισης ή επεξεργασίας φωτογραφιών), έστω και στην γωνία της φωτογραφίας. Αν το όνομα χρήστη και ο λογαριασμός στο wraia.gr δεν περιέχουν διαφήμιση, τότε επιτρέπεται η αναγραφή αυτού του ονόματος χρήστη στην φωτογραφία ως ιδιοκτήτης/παραγωγός/επεξεργαστής – "made by..." ή απλά αναφερόμενα. Απαγορεύεται η χρήση του συμβόλου copyright © στις φωτογραφίες και στο όνομά τους.

Απαγορευμένες είναι οι φωτογραφίες που το πρόσωπο δεν είναι αναγνωρίσιμο λόγω επεξεργασίας, που η φωτογραφία έχει παραμορφωθεί πολύ από την επεξεργασία ή έλκει υπερβολικά την προσοχή. Επίσης απαγορεύεται η χρήση φόντου από άλλη φωτογραφία και η δημιουργία κολάζ. Επιτρέπεται η επεξεργασία που κάνει καλύτερη την ποιότητα της φωτογραφίας (διόρθωση εστίασης/ευκρίνειας/χρωματικής ισορροπίας).

Είναι δυνατή η προσθήκη μιας ίδιας φωτογραφία σε ένα λογαριασμό μόνο μια φορά.

Απαγορεύεται η προσθήκη φωτογραφιών που δεν είναι δικές σας ή που μπορεί να είναι προστατευμένες (copyright). Αν ο χρήστης δεν έχει το δικαίωμα/εξουσιοδότηση χρήσης μιας φωτογραφίας που περιλαμβάνει περισσότερους ανθρώπους, απαγορεύεται να ανεβάσει/δείξει την φωτογραφία. Επίσης απαγορεύεται η χρήση προστατευμένων λεπτομερειών (backgrounds, logos κλπ.).

Σε περίπτωση υποψίας παραβίασης copyright παρακαλείσθε να μιλήσετε πρώτα με τον παραβιάζοντα χρήστη. Αν η παραβίαση συνεχιστεί παρά την αλληλογραφία, παρακαλούμε να αποστείλετε email στο pics@wraia.gr, αντιγράφοντας όλη την αλληλογραφία που προηγήθηκε με τον παραβιαστή της προστασίας (copyright) (περιλαμβάνοντας τίτλους και ημερομηνίες μηνυμάτων). Αν αντιληφθείτε κάποιον να χρησιμοποιεί την φωτογραφία σας χωρίς την άδειά σας, παρακαλείσθε να μας στείλετε το σύνδεσμο του λογαριασμού και της φωτογραφίας του παραβιάζοντα χρήστη με την επιγραφή ως "παραβιαστή". Επίσης στείλτε μας το σύνδεσμο του λογαριασμού και της φωτογραφίας σας με επιγραφή "ιδιοκτήτη λογαριασμού". Παρακαλείσθε να προσθέσετε στο γράμμα συνδέσμους όσων σχετίζονται με το πρόβλημα.

Αν ο δημιουργός της φωτογραφίας ή το άτομο που εμφανίζεται δεν έχει δώσει άδεια δημοσιοποίησης και διαμαρτυρηθεί, τότε ο υπαίτιος δημοσιοποίησης θα είναι πλήρως υπεύθυνος των συνεπειών.

Όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την σύλληψη του παραβάτη, θα παραδοθούν στην ανάλογη κρατική αρχή, όπως προβλέπει ο νόμος. Υπογραμμίζουμε ότι οι moderators μπορούν να τις απορρίψουν ως ακατάλληλο περιεχόμενο ή περιεχόμενο που μπορεί να βλάψει κάποιον, έστω και αν δεν καταστρατηγούν τους παραπάνω όρους.

Η καταλληλότητα των φωτογραφιών αποφασίζεται από τους moderators του ωραία.gr.

Το σχόλιο της φωτογραφίας δεν είναι το σωστό μέρος για να διαφωνείς με τους moderators, μπορεί να προκαλέσει απόρριψη φωτογραφίας. Αν έχεις ερωτήσεις για τους κανόνες, πήγαινε στο forum "Συζητήσεις wraia.gr" ή ρώτα ένα moderator.

Εικονικό νόμισμα SOL

Ένας χρήστης μπορεί να αγοράσει υπηρεσίες ωραία.gr έναντι ευρώ. Στη σελίδα των χρημάτων σας παρατίθενται εναλλακτικές λύσεις για τη φόρτωση χρημάτων - ως αποτέλεσμα ο χρήστης παίρνει SOL στο λογαριασμό του, τα οποία μπορεί να ανταλλάσσει για υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες και οι τιμές τους φαίνονται στη σελίδα υπηρεσιών . Θα υπάρξει τέλος που προστίθεται για τη φόρτωση χρημάτων ανάλογα με την μέθοδο - όταν τα σχετικά έξοδα είναι μεγαλύτερα, και το τέλος είναι επίσης μεγαλύτερο.

Μερικές μέθοδοι φόρτωσης έχουν όρια ως προς το ποσό που μπορεί ένας χρήστης να βάλει στο site. Τα μεγέθη των ορίων αναγράφονται στη σελίδα κατάθεσης. Για πληρωμή μέσω SMS το όριο είναι πάντα μεγαλύτερο από το ακριβότερο SMS και θα αναφέρεται στην πρώτη φόρτωση του.

Το ωραία.gr έχει το αποκλειστικό δικαίωμα για την πώληση του εικονικού νομίσματος SOL. Η μεταπώληση εικονικού νομίσματος από χρήστη σε χρήστη. Εάν αυτό αγνοηθεί το ωραία.gr έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει τα χρηματικά ποσά και των δυο χρηστών.

Το εικονικό νόμισμα(SOL) έχει ημερομηνία λήξης, τα SOL θα λήξουν μετά από6 μήνες μετά την τελευταία χρήση ή μετά από6 μήνες από την τελευταία επίσκεψη. Τα SOL θα αφαιρεθούν από τον λογαριασμό όταν περάσει αυτό το διάστημα. Ο χρήστης θα λάβει προειδοποιήσεις 30, 7 και 1 μέρα πριν από την λήξη. Για να επεκτείνεις το διάστημα που θα παραμείνουν στο λογαριασμό σου αγόρασε μια υπηρεσία του ωραία.gr,αγόρασε SOL. Το εικονικό νόμισμα που κερδίζεις σε παιχνίδια δεν επεκτείνει την ημερομηνία λήξης. Ο χρήστης μπορεί να δει την ημερομηνία λήξης στο λογαριασμό σου.

Κανόνες και όροι χρήσης OpenSocial

Προσθήκη αυτής της εφαρμογής θα δώσει πρόσβαση στις πληροφορίες του δημόσιου προφίλ σας και την λίστα φίλων σου. Με την προσθήκη της εφαρμογής στο προφίλ σου, οι δημόσιες πληροφορίες σου θα είναι διαθέσιμες στους δημιουργούς της εφαρμογής και με τους φίλους σου που θα πέρνουν ενημερώσεις καθώς και κάθε άλλος επισκέπτης ή χρήστης της εφαρμογής που είτε ο χρήστης αυτός είναι στο site μας ή σε άλλο όπου η εφαρμογή εμφανίζεται. Με το "πληρόφορίες δημόσιου προφίλ" εννοούμε τις πληροφορίες που ειναι ορατές στο προφίλ σας και δεν ειναι κρύφες από όλους ή ορατές μόνο σε φίλους. Αυτό περιλαμβάνει περιεχόμενο όπως βίντεο και φωτογραφίες.